contact & info

Joeri Bollaerts
grafisch ontwerper
Meester in de Beeldende kunsten: grafische vormgeving & illustratie
°1971 — Antwerpen

profiel
Als grafisch ontwerpers ontwerpen, adviseren en produceren wij grafische oplossingen voor (culturele) instellingen, (lokale) overheden en bedrijven uit diverse sectoren.

De methodiek wordt bepaald in functie van de opdracht. Elke opdracht of opdrachtgever vraagt een aangepaste werkmethode door andere kwaliteitseisen, wisselende productietermijnen, nieuwe toekomstperpectieven, … .

Creativiteit wordt gezien als middel, niet als doel op zich en kan ingezet worden in het denkproces of om andere invalshoeken en inzichten te verwerven binnen de opdracht(stelling). Creativiteit kan opdrachtgevers motiveren om zelf zeer nauwkeurig over vraag, boodschap of toepassing na te denken.

Verder is het onze taak om orde te scheppen door structuren te creeëren, duidelijke keuzes te maken en informatie te filteren naar de toepassingen en/of doelgroepen. En dit om, vanuit de traditie van vorm, kleur en materiaal, (h)erkenning en vertrouwen te creëeren door heldere en eenvoudige, grafische oplossingen te bedenken. Oplossingen die werken en (hopelijk) van enige verdere betekenis kunnen zijn.

adres
Koninginnestraat 8
2000 Antwerpen

joeri.bollaerts(at)skynet.be

Design Vlaanderen
Erkend sinds 2003 door Design Vlaanderen (vizo) als grafisch ontwerper